Tên gọi Quảng Bình dưới các đời vua thời phong kiến

Dưới triều đại phong kiến Trung Quốc

Đất nước ta bị lệ thuộc vào phong kiến phương bắc, vùng Quảng Bình khi thì nằm trong quận Tượng Lâm, khi thì nằm trong quận Nhật Nam

Năm 192 triều đại Đông Hán bị đánh bại phải rút quân về nước, Quảng Bình nằm trong lãnh thổ Lâm Ấp, Đến năm 758 Lâm Ấp đổi tên thành Chiêm Thành, Quảng Bình nằm trong 2 châu: châu Bố Chính và châu Địa lý

Năm 1069, để phá tan âm mưu cấu kết giữa quân xâm lược nhà Tống và Chiêm Thành, một đạo quan Đại Việt do Lý Thánh Tông cầm đầu và tướng Lý Thường Kiệt chỉ huy, đã tiến đánh vào tận thành Champa, bắt được vua Chiêm là CHế Củ. Để chuộc tội, vua chiêm cắt dâng 3 châu: Bố Chính, Ma Linh và Địa Lý (Gồm Quảng Bình và Quảng Trị) cho nhà Lý. Quảng Bình trở về cội nguồn Đại Việt từ đó

Năm 1075, Lý thường kiệt đổi tên châu Bố Chinh thành Bố Chính, châu Địa lý thành châu Lâm Bình. Mãnh đất quảng bình từ đó chính thức được đưa vào nước ta. Chính lý thường kiệt là người có công đầu xác định và đặt nền móng đầu tiên cho mãnh đất Quảng Bình trọn vẹn cương vực lãnh thổ như ngày nay

Đời vua Trần Duệ Tông

Sau thời lý thường kiệt, cương trực và tên vùng đất này lại có nhiều thay đổi, năm 1361 vua Trần Duệ Tông đổi châu Lâm Bình thành phủ Tân Bình, năm 1375 Trần Duệ Tông đổi phủ Lâm Bình thành phủ Tân Bình

Đời vua Lê Thánh Tông

Quận Tân bình thuộc châu Thuận Hóa

Thời Nguyễn Hoàng

Vùng đất bắc sông gianh gọi là xứ đàng ngoài, vùng nam sông gianh gọi là xứ đàng trong. Năm 1605 Nguyễn Hoàng đổi châu Bố Chính thành phủ Quảng Bình, cái tên Quảng Bình có từ đó

Thời Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ là người có công chấm dứt nội chiến Nam Bắc phân tranh hơn 200 năm, lấy sông gianh làm ranh giới, thống nhất đất nước xóa bỏ 2 châu Bắc và Nam bố chính thành lập châu Thuận CHính (Thuận có nghĩa là hòa thuận chấm dứt chiến tranh)

Triều Nguyễn Phúc Ánh

Năm 1802 sau khi đàn áp phong trào tây sơn, lập ra triều nguyễn, nguyễn phúc ánh lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long, Gia Long trở lại tên gọi vùng đất Quảng Bình hiện nay là Bố CHính nội và Bố CHính ngoại, nhằm phân biệt giữa đàng trong và đàng ngoài trong việc tước phẩm, định mức thuế với 2 bờ sông Gianh

Đời vua Minh Mạng

Năm 1832, đời vua Minh Mạng, Bố chính trở về tên gọi Quảng Bình (tên tỉnh quảng bình là một đơn vị hành chính bắt đầu từ đây)

Thời vua Thiệu Trị

Toàn tỉnh có 2 phủ, 6 huyện (phủ là đơn vị hành chính gồm nhiều huyện. Phủ Quảng Ninh có 3 huyện: Phong Lộc, phong đăng và lệ thủy (Đồng Hới thuộc phủ quảng ninh). Phủ Quảng Trạch gồm 3 huyện (Bố trạch, bình chánh, và minh chánh)

Sau phong trào cần vương cho đến trước năm 1945, quảng bình có 2 phủ và 3 huyện (phủ lúc này không bao gồm huyện) đó là: Quảng Ninh, quảng trạch, và 3 huyện là: lệ thủy, bố trạch, tuyên hóa (suốt thời kỳ thuộc địa pháp dưới triều Nguyễn, Đồng Hới là tỉnh lị Quảng Bình

Sau cách mạng tháng 8

Nước VIệt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Quảng Bình có 5 huyện: Lệ thủy, quảng ninh, bố trạch, quảng trạch, tuyên hóa và thị xã Đồng Hới (đến năm 1956 tách huyện tuyên hóa thành 2 huyện tuyên hóa và minh hóa cho đến tháng 9 năm 1975)

Từ ngày 20/9 năm 1975 trung ương có quyết định nhập quảng bình với quảng trị và thừa thiên huế thành tỉnh Bình Trị Thiên, lấy huế làm tỉnh lị

Bắt đầu từ đây có sự sát nhập của một số huyện ở quảng bình cũ: huyện lệ ninh (quảng Ninh và lệ thủy), huyện tuyên minh (tuyên hóa và minh hóa). Ngày 1/7 năm 1989 trung ương đảng có quyết định tách 3 tỉnh về địa giới cũ. Ngày 12/12/2004 thị xã đồng hới được chính phủ ra quyết định nâng cấp thành thành phố đồng hới loại 3 trực thuộc tỉnh

Về Du Lịch Quảng Bình

Về du lịch, lượng khách trong nước và quốc tế đến tỉnh này ngày càng tăng cao. Quảng Bình là vùng đất giàu tiềm năng phát triển du lịch vì vừa có rừng, vừa có biển với nhiều di tích văn hóa - lịch sử và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp như cửa biển Nhật Lệ, Quang Phú, Đèo Ngang, đèo Lý Hòa, bãi Đá Nhảy ... đặc biệt là Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Động Phong Nha - một trong những hang động đẹp nhất thế giới đã được nhiều kỷ lục Guinness về hang động.

Tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình trong 30 năm qua đạt trên 27 triệu lượt người. Trong đó, giai đoạn 1990 - 1999 đạt 586.172 lượt khách, giai đoạn 2000 - 2009 đạt 4.071.198 lượt khách. Đặc biệt giai đoạn 2010 - 2019 đã có sự tăng trưởng vượt bậc, ước đạt gần 22.5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ược đạt hơn 931.000 lượt

Chất lượng lưu trú

Nếu năm 1990 chỉ đón 2.820 lượt khách thì đến năm 2019 ước tính tăng lên 986.151 lượt khách. Tính chung trong 30 năm qua, Quảng Bình đã đón gần 13.5 triệu lượt khách lưu trú trong và ngoài nước

Riêng lượt khách quốc tế, tỉnh đã đón 595.886 lượt khách.

Top điểm đến tại Đồng Hới
Tin tức nổi bật
Kinh nghiệm du lịch Đồng Hới
Travel
3 ngày trước

Đang cập nhật.

Kinh nghiệm chọn hải sản tại Đồng Hới
Food
4 ngày trước

Đang cập nhật.