Lễ hội cầu ngư Cảnh Dương Quảng Bình
Lễ hội cầu ngư Cảnh Dương Quảng Bình

Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Đi đến sự kiện
Lễ hội đập trống của người Ma Coong
Lễ hội đập trống của người Ma Coong

Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Đi đến sự kiện
Đêm tình nhân của người Ma Coong
Đêm tình nhân của người Ma Coong

Đêm tình nhân

Đi đến sự kiện
Vật truyền thống đầu năm tại Ba Đồn
Vật truyền thống đầu năm tại Ba Đồn

Lễ hội đầu năm

Đi đến sự kiện
Lễ hội đua thuyền truyền thống ở Lệ Thủy
Lễ hội đua thuyền truyền thống ở Lệ Thủy

Đi đến sự kiện
Khoai deo Quảng Bình
Khoai deo Quảng Bình

Đặc sản địa phương

Đến điểm bán
Bánh tráng Tân An - Quảng Trạch Quảng Bình
Bánh tráng Tân An - Quảng Trạch Quảng Bình

Đặc sản địa phương

Đến điểm bán
Rượu Võ Xá Quảng Bình
Rượu Võ Xá Quảng Bình

Đặc sản địa phương

Đến điểm bán
Nước mắm Bảo Ninh
Nước mắm Bảo Ninh

Đặc sản địa phương

Đến điểm bán
Mua Mực khô tại Đồng Hới Quảng Bình
Mua Mực khô tại Đồng Hới Quảng Bình

Đặc sản địa phương

Đến điểm bán
Đang cập nhật